Nabízíme představu školy pro vaše dítě 
  • kde se naučí s důvěrou považovat náš svět za svůj projekt
  • kde bude obklopeno inspirativními učiteli a motivujícím prostředím, ale bude cítit odpovědnost za vlastní učení
  • kde bude přijímána jeho individualita a učební styl
  • kde dostane podporu při objevování a rozvíjení svých silných stránek 
  • kde bude respektováno a bude respektovat ostatní
  • kde bude od první třídy leaderem a tvůrcem svého života
V tomto duchu 
O našich východiscích se více dočtete na Filosofie školy.
Informace o pedagogických a organizačních záležitostech naleznete  na stránce Kvalita školy.